Steun onze missie

Bankgegevens:

Naam ontvanger:
Stichting Brabant Maatjes

Rekeningnummer (IBAN):
NL08 RABO 0344 1895 70

Omschrijving:
Donatie Samen Sterk Event 2024

Bedrag