Het Samen Sterk Event: Een Platform voor Mentale Gezondheid bij Jongeren en Volwassenen

Het Samen Sterk Event is een bijzonder initiatief dat zich richt op het bevorderen van mentale gezondheid bij zowel jongeren als volwassenen. Dit event is ontstaan uit de behoefte om een inspirerende community te creëren waar zowel jongeren als volwassenen, professionals en organisaties samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en praktische tools te bieden voor het ondersteunen van mensen in hun mentale welzijn.

Waarom is het opgericht?

Het gevoel van ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is een fundamentele behoefte voor ieder individu, ongeacht leeftijd. Helaas ervaren zowel jongeren als volwassenen tegenwoordig mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, stress en faalangst. Het Samen Sterk Event is opgericht om hierop een antwoord te bieden en een positieve verandering teweeg te brengen.

Het is ontstaan vanuit de overtuiging dat door middel van een gemeenschappelijke inspanning, waarbij kennis, ervaring en middelen worden gedeeld, we mensen kunnen ondersteunen en hen helpen sterker in hun schoenen te staan. Door mensen een stem te geven en hen actief te betrekken bij het gesprek over mentale gezondheid, streven we ernaar om stigma’s te doorbreken en een cultuur van openheid en begrip te bevorderen.

Wat biedt het Samen Sterk Event?

Het Samen Sterk Event biedt een uitgebreid programma gericht op verschillende aspecten van mentale gezondheid. Dit omvat workshops, inspirerende sprekers, ervaringsverhalen en praktische tips en tools. Het event biedt een platform waar zowel jongeren als volwassenen hun ervaringen kunnen delen, nieuwe vrienden kunnen maken en zich gesteund voelen door een inclusieve en ondersteunende gemeenschap.

Professionals worden aangemoedigd om deel te nemen aan het event om in gesprek te gaan met deelnemers, kennis te delen en samen te werken met externe partners om de mentale gezondheid te verbeteren. Door samen te werken met organisaties en experts op het gebied van mentale gezondheid, streeft het Samen Sterk Event ernaar om een breed scala aan middelen en ondersteuning te bieden voor zowel jongeren als volwassenen.

Ontmoet de Sprekers

Het event brengt inspirerende sprekers samen van verschillende achtergronden en expertisegebieden. Deze sprekers delen hun kennis, ervaringen en inzichten om deelnemers te inspireren en te informeren over het belang van mentale gezondheid en veerkracht.

Save the Date!

Het Samen Sterk Event vindt plaats op 17 mei 2024 in de Lochal in Tilburg. Dit is een uitgelezen kans voor iedereen die betrokken is bij het bevorderen van mentale gezondheid om samen te komen, te leren en te groeien. Noteer deze datum in uw agenda en sluit u aan bij deze inspirerende gemeenschap die zich inzet voor een betere toekomst voor alle leeftijdsgroepen.

Het Samen Sterk Event is niet alleen een evenement, maar een beweging die streeft naar blijvende verandering in de manier waarop we omgaan met mentale gezondheid. Door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we een verschil maken en mensen helpen om sterker, veerkrachtiger en gelukkiger te worden, ongeacht hun leeftijd.